20 % Rabatt på strukturerte terapiløp -Vanligvis 8-10 samtaler, inkl kartlegging

Panikkangst

Lav Selvfølelse

Fobier

Depresjon

Sosial Angst

Søvnproblematikk

Kognitiv Terapi Kartleggingssamtale

90 min - 750 kr

Kognitiv Terapitime

Enkel

60 min - 750 kr

Kognitiv Terapitime

Dobbel

120 min - 1350 kr